. دلت پاک باشه - مدیونی ........

مدیونی ........

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی کنی نخونش ..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.یه صلوات بفرست برای حضرت محمد"ص"
 
...اگه این پیامو توپستت نذاری تاآخر عمر مدیونی
[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 18:9 ] [ آقای احسان ]
[ ]